; ********************************************************************** ; Deze file bevat alle foutmeldingen van de Atom. ; ********************************************************************** error1: db "Font niet gevonden$" error2: db "Te veel GOSUB's$" error6: db "Checksum onjuist$" error7: db "Verkeerd tekstformaat opgegeven$" error18: db "Te veel DO statements$" error22: db "Geen DATA meer$" error29: db "Onbekende of ontbrekende functie$" error30: db "Array te lang in DIM statement$" error31: db "RETURN zonder GOSUB$" error38: db "Stack fout in PROC of FUNCTION$" error39: db "Poging tot gebruik van variabele$" error44: db "Onbekende OSBYTE aanroep$" error47: db "Disk is vol$" error48: db "Onbekend *-commando$" error49: db "Bestand niet gevonden$" error50: db "Pad niet gevonden$" error51: db "Geen vrije handle meer$" error52: db "Toegang tot bestand geweigerd$" error53: db "Onbekende handle gebruikt$" error59: db "Toegangscode ongeldig$" error62: db "Onbekende drive$" error63: db "Actuele directory mag niet verwijderd worden$" error65: db "Geen bestand(en) meer$" error69: db "Niet toegestaan FDIM statement$" error76: db "Assembler label fout$" error91: db "Hexadecimaal getal verwacht$" error94: db "Onbekend statement$" error95: db "Floating point gegeven niet correct$" error109: db "Getal te groot$" error111: db "Ontbrekende variabele in FOR statement of teveel FOR statements$" error118: db "Onjuiste naam$" error120: db "'(' verwacht$" error123: db "Niet toegestaan floating point argument$" error127: db "Regelnummer niet gevonden$" error128: db "Argument SIN, COS of TAN te groot$" error129: db "Deling door 0, ontbrekende CEND of beschermde RAM$" error132: db "WEND zonder WHILE$" error134: db "Array index buiten bereik$" error135: db "Syntax niet correct$" error137: db "Fout in parameterlijst$" error138: db "Variabele verwacht$" error149: db "Floating point array index buiten bereik$" error152: db "GOSUB zonder RETURN of FOR zonder NEXT$" error156: db "Illegale adressering in assembler$" error157: db "Label niet gevonden$" error159: db "Niet afgesloten ""$" error163: db "Niet toegestane of teveel namen$" error165: db "Laden van file onderbroken$" error166: db "Ontbrekend PEND of FEND statement$" error169: db "Floating point resultaat te groot$" error174: db "Belangrijk gegeven ontbreekt$" error191: db "LOG of macht van 0 of negatief getal$" error198: db "UNTIL zonder DO$" error200: db "Foutieve string$" error208: db "Assembler mnemonic niet herkend$" error210: db "Ontbrekend CEND statement$" error216: db "Niet toegestaan DIM statement$" error221: db "Disk is beschermd tegen schrijven$" error230: db "NEXT zonder FOR$" error237: db "Niet mogelijk CONT statement$" error238: db "Argument voor EXP te groot$" error242: db "Te veel WHILE statements$" error248: db "Onvoldoende geheugen$" error249: db "Ontbrekende WEND of ELSE$" error254: db "Statement alleen in direct mode toegestaan$" error999: db "Niet gedefinieerde foutmelding$" errortabel: dw error999,error1 ,error2 ,error999,error999,error999 dw error6 ,error7 ,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error18 ,error999,error999,error999,error22 ,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error29 dw error30 ,error31 ,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error39 ,error999,error999 dw error999,error999,error44 ,error999,error999,error47 dw error48 ,error49 ,error50 ,error51 ,error52 ,error53 dw error999,error999,error999,error999,error999,error59 dw error999,error999,error62 ,error63 ,error999,error65 dw error999,error999,error999,error69 ,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error76 ,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error91 ,error999,error999,error94 ,error95 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error109,error999,error111,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error118,error999 dw error120,error999,error999,error123,error999,error999 dw error999,error127,error128,error129,error999,error999 dw error132,error999,error134,error135,error999,error137 dw error138,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error149 dw error999,error999,error152,error999,error999,error999 dw error156,error157,error999,error159,error999,error999 dw error999,error163,error999,error165,error166,error999 dw error999,error169,error999,error999,error999,error999 dw error174,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error999,error191 dw error999,error999,error999,error999,error999,error999 dw error198,error999,error200,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error999,error208,error999 dw error210,error999,error999,error999,error999,error999 dw error216,error999,error999,error999,error999,error221 dw error138,error999,error999,error999,error999,error999 dw error999,error999,error230,error999,error999,error999 dw error999,error999,error999,error237,error238,error999 dw error999,error999,error242,error999,error999,error999 dw error999,error999,error248,error249,error999,error999 dw error999,error999,error254,error999