;**********************************************************************; ;* A T O M I C D E B U G G E R *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : machinetaal debugger voor Atom-in-PC met *; ;* ondersteuning van 6502, 65C02 en 65802 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : atom.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* The Atomic Development Studio *; ;* ontwikkeld : maart 1998 *; ;* laatste update : *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : als include file opnemen in debug.asm *; ;**********************************************************************; count equ $07 ;count variabele zp equ $80 work equ $500 ;werkruimte semafoor equ $CF ;semafoor voor pc communicatie VIA equ $B810 ;via voor timer interrupts runscrn equ 1 ;trace output scherm semset equ $0B semclr equ $0A hexteken equ '#' ;teken voor hexadecimaal aanduiding immteken equ '@' ;teken voor immediate adressering wrch equ $FFF4 rdch equ $FFE3 osbyte equ $FFC2 leesbyte equ $FFC5 zendbyte equ $FFC8 crlf equ $FFED brkhandler equ $C9B2 PRCHAR_NL EQU $FFE9 PRSPACES EQU $F99A