;**********************************************************************; ;* A T O M I C D E B U G G E R *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : machinetaal debugger voor Atom-in-PC met *; ;* ondersteuning van 6502, 65C02 en 65802 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : identcpu.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* The Atomic Development Studio *; ;* ontwikkeld : feb 1996 *; ;* laatste update : *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : als include opnemen in debug.asm *; ;**********************************************************************; ;Deze routine bevat 65802 code en is als hex data opgenomen in de source. ;Uitvoer: 6502 accu = #02 ; 65C02 accu = #C2 ; 65802 accu = #82 whichcpu1 .db $F8, $A9, $99, $18, $69, $01, $30 .db $06, $18, $FB, $90, $02, $FB, $38 .db $D8, $60 whichcpu jsr whichcpu1 bmi cpu_is_6502 bcs cpu_is_65802 cpu_is_65c02 lda #$C2 ;laadt code voor 65c02 rts cpu_is_65802 lda #$82 ;laadt code voor 65802 rts cpu_is_6502 lda #$02 ;laadt code voor 6502 rts