;**********************************************************************; ;* A T O M I C D E B U G G E R *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : machinetaal debugger voor Atom-in-PC met *; ;* ondersteuning van 6502, 65C02 en 65802 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : work.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* The Atomic Development Studio *; ;* ontwikkeld : oktober 1996 *; ;* laatste update : augustus 1998 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : - *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* oproep : DEBUG *; ;**********************************************************************; Deze file bevat geen code maar geeft een opsomming van de gebruikte werkruimte. Dit bestand is puur informatief. Zeropage: #80 adres module variabele ================================================= zp+0..zp+3 memedit.inc - temp zp+0..zp+3 disas.inc - temp zp+4..zp+5 trace.inc - temp zp+6 Module werkruimte: #500 beginadres module variabele ================================================= work debug.asm work+$08 debug.asm work+$10 memedit.inc mwrk work+$18 input.inc iwrk work+$20 disas.inc dwrk work+$28 regedit.inc rwrk work+$30 debug.asm options work+$38 debug.asm wrch work+$3F disas.inc histptr work+$40 breakpnt.inc bwrk work+$48 breakpnt.inc brkpnts work+$58 mda.inc hwrk work+$68 trace.inc twrk work+$6A -free- work+$80 disas.inc dishist work+$180 -free- option bits: ÚÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿ ³7 ³6 ³5 ³4 ³3 ³2 ³1 ³0 ³ ÀÂÄÁÂÄÁÂÄÁÂÄÁÂÄÁÂÄÁÂÄÁÂÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ 0 = active monitor 1 = second monitor active ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄ 0 = ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = enable rom trace 1 = disable rom trace