; ************************************************************************ ; Notitie voor test en beta versies ; ************************************************************************ melding: MOV DX,OFFSET NOTITIE MOV AH,09H INT 21H MOV AH,00H INT 16H RET NOTITIE: DB 13,10,10 DB "Dit is een testversie van het Atom terminal programma. Deze" DB " versie",13,10 DB "kan commando's bevatten die in een latere versie niet (meer)" db " beschikbaar zijn.",13,10,10 db "Ofschoon er geen schadelijke gevolgen naar voren zijn gekomen" db " bij het",13,10 db "gebruik van dit programma onder MS-DOS t/m versie 6.2, Windows" db " en OS/2 Warp",13,10 db "blijft het gebruik van dit programma geheel voor eigen risico." db 13,10,10 db "Uw problemen bij gebruik van deze testversie of eventuele" db " wensen kunt",13,10 db "u sturen aan: Roland Leurs, Hoge Hoeven 62, 4191 MN Geldermalsen" db 13,10 db "Of via Fidonet 2:285/226.9 Aconet:" db " 77:8500/504.32",13,10,10 db "Druk op een toets om verder te gaan . . . $"