;**********************************************************************; ;* C A P G E M I N I L O G O *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : deze file is de opbouw van het logo en bevat *; ;* de helptekst. *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : tekst.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* Cap Gemini Fileserverbeheer *; ;* ontwikkeld : 2 feb 1996 *; ;* laatste update : *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : als include opnemen in logo.asm *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* oproep : n.v.t. *; ;**********************************************************************; regel1: db 168,122,169,122,170,122,171,122,172,122,173,122,174,122 db 175,122,176,122,177,122,178,122,179,122,180,122,181,122 db 182,122,183,122,184,122,185,122,186,122,187,122,188,122 db 189,122,190,122,191,122,192,122,193,122,194,122,195,122 db 196,122,197,122,198,122,199,122,200,122,201,122,202,122 db 203,122,204,122,205,122,206,122,207,122,208,122,209,122 db 210,122,211,122,212,122 regel2: db 123,122,124,122,125,122,126,122 db 180,122,128,122,129,122,130,122,131,122,132,122,133,122 db 134,122,135,122,136,122,137,122,138,122,139,122,140,122 db 141,122,142,122,143,122,144,122,145,122,146,122,147,122 db 148,122,149,122,150,122,151,122,152,122,153,122,154,122 db 155,122,156,122,157,122,158,122,159,122,160,122,161,122 db 162,122,163,122,164,122,165,122,166,122,167,122 regel3: db 78,122 db 79,122, 80,122, 81,122, 82,122, 83,122, 84,122, 85,122 db 86,122, 87,122, 88,122, 89,122, 90,122, 91,122, 92,122 db 93,122, 94,122, 95,122, 96,122, 97,122, 98,122, 99,122 db 100,122,101,122,102,122,103,122,104,122,105,122,106,122 db 107,122,108,122,109,122,110,122,111,122,112,122,113,122 db 114,122,115,122,116,122,117,122,118,122,119,122,120,122 db 121,122,122,122 regel4: db 33,122, 34,122, 35,122, 36,122, 37,122 db 38,122, 39,122, 40,122, 41,122, 42,122, 43,122, 44,122 db 45,122, 46,122, 47,122, 48,122, 49,122, 50,122, 51,122 db 52,122, 53,122, 54,122, 55,122, 56,122, 57,122, 58,122 db 59,122, 60,122, 61,122, 62,122, 63,122, 64,122, 65,122 db 66,122, 67,122, 68,122, 69,122, 70,122, 71,122, 72,122 db 73,122, 74,122, 75,122, 76,122, 77,122 msg: db "Cap Gemini Logo " db "(c) 1997 Roland Leurs",10,10,13 db "Syntax: LOGO .",10,10,13 db "Toont het Cap Gemini logo in een tekstscherm. De x " db "en y parameters geven",10,13 db "de positie van het logo aan. Let erop dat de " db "punt tussen de twee",10,13 db "getallen verplicht is. De linkerbovenhoek heeft de" db " co”rdinaten 1.1",10,10,13 db "Met de optie /R wordt kan de video kaart gereset " db "worden, aangezien de",10,13 db "karakterset en het kleurenpalet gewijzigd worden." db 10,10,13,'$'