Regionale clubbladen

In de jaren ’80 had elke regio in Nederland een eigen computerclub. Dit waren juridisch zelfstandige entiteiten. Daarboven lag een overkoepelende organisatie die o.a. zorg droeg voor de ledenadministratie, het incasseren van de contributies en gaf het landelijke clubblad Acorn News (later Atom Nieuws) uit. De (meeste) regionale clubs hadden echter ook hun eigen blad. Zo waren er bijvoorbeeld:

  • Data Check uit regio Den Haag
  • Bronsgroen Eikeltje uit regio Limburg
  • ROM uit regio Rotterdam
  • Tempus Fugit uit regio Arnhem
  • De Stacker uit regio Noord (Groningen/Friesland)
  • Acorntjesbrood uit regio Twente
  • Atomix uit regio Delft
  • Acorn Newsletter uit België
  • De Cursor uit Brabant Oost

De meeste regio’s wisselden onderling wel exemplaren uit waarbij de meest interessante artikelen soms werden overgenomen doch in ieder geval vermeld werden in het eigen regioblad onder de noemer “Voor u gelezen”. Een van de clubleden hield deze artikelen bij en geïnteresseerden konden een kopie van deze artikelen al dan niet tegen betaling krijgen. Uit deze grote collectie artikelen werd ook de inhoud van Acorn News / Atom Nieuws samengesteld zodat alle leden op de hoogte waren van de meest interessante ontwikkelingen op gebied van Atom hardware en software.

In de tweede helft van de jaren ’80 daalde het aantal leden en werd de animo om kopij in te leveren steeds minder. Veel van deze regiobladen verdwenen en de artikelen gingen rechtstreeks naar de redactie van Atom Nieuws. Zo ook het Bronsgroen Eikeltje dat in 1987 vrijwel compleet overgenomen werd, waardoor het niet meer interessant was om nog een apart blad uit te blijven geven.

Helaas zijn veel van deze regionale bladen verloren gegaan. Ik heb in het verleden een redelijk aantal nummers van Tempus Fugit mogen ontvangen en als voormalig lid van de regio Limburg heb ik natuurlijk de nodige Bronsgroene Eikeltjes. Dit blad was in drie verschillende vormen uitgegeven. De eerste vorm was een soort van stencil, daarna kwam iets dat eigenlijk bij de uitgifte al vrij onleesbaar was (weet u nog … die groene, paarse en roze inkt met die aparte geur) en de laatste twee jaargangen als gedrukt boekje. Toch hebben ze de tand des tijds redelijk doorstaan en zijn ze alsnog in 2023/2024 met enige leesbaarheid gescand en daarmee hopelijk veilig gesteld voor de komende jaren. Voor wat het waard is …. 🙂

Hieronder ziet u een overzicht van de gescande nummers. Ze zijn opgeslagen als één PDF bestand per nummer. Ik ga nog werken aan een complete inhoudsopgave zodat het makkelijker zoeken wordt naar een bepaald nummer. Gezien de huidige privacy wetgeving heb ik pagina’s met ledenlijsten weggelaten of bepaalde delen van de pagina’s geredigeerd zodat de adressen en telefoonnummers niet meer zichtbaar zijn. De meeste adressen kloppen sowieso niet meer, vaste telefoonnummers zullen in 80% opgeheven of vervangen zijn en een redelijk aantal mensen heeft inmiddels het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld. Maar toch, er staan nog steeds adressen en telefoonnummers in de lijsten die nog correct zijn en dus probeer ik publicatie te vermijden.