Inleiding

thumbnail/atomwar2.jpg

Atom-Ware is een voorbeeld van de grondige manier waarop de Atom werd bestudeerd. Het begint in deel 1 met een hoofdstuk waarin een vertaling van hoofdstuk 13 tot en met 17 van Atom Theory and Practice in het Nederlands. Daarna volgen in de verschillende delen de disas-listen van respectievelijk de Atom Basic Interpreter ROM op #Cxxx, vervolgens het Disk Operating System ROM op #Exxx, en de Machine Operating System ROM op #Fxxx. Kortom een paar naslagwerken die door veel Atomisten als onmisbaar worden aangemerkt.

Zie ook de disas van de diverse roms (#Cxxx, #Dxxx, #Fxxx). Met dank aan Keith Howell.

En de txt files in de romdisas.zip van Wouter Ras.

Deel 1: Basic ROM

Hoofdstuk 1 Vertaling assembler deel Atom Theory & Practice blz 3 
Hoofdstuk 2 Het gereserveerde geheugen blz 33 
Hoofdstuk 3 Inhoud van het gereserveerde geheugen blz 37 
Hoofdstuk 4 Disas-lijst Basicinterpreter blz 48 

Deel 2: DOS ROM

Hoofdstuk 5 De floppy disk controller blz 3 
Hoofdstuk 6 De DOS ROM blz 14 
Hoofdstuk 7 Disas-lijst van de DOS ROM blz 20 

Deel 3: MOS ROM

Hoofdstuk 8 De 8255 PIA blz 3 
Hoofdstuk 9 Het cassette operating system blz 8 
Hoofdstuk 10 Disas-lijst Monitor ROM blz 20