32kB RAM #0000 – #7FFF

Fabrikant/uitgever: A. Hassing / A. Peters
Jaar: 1986
Website:
Handleiding:
Schema: Schema 32k CMOS

32kB CMOS RAM kaart Hassing/Peters

De hierna te beschrijven C-MOS RAMkaart leent zich uitstekend om te combineren met de door mij ontwikkelde schakelkaart. Samen vullen ze nog geen eurokaart-formaat maar vervangen wel twee 16K kaarten en een schakelkaart.Het geheel is opgebouwd met 4 IC’s van type 6264. De kaart is battery back up, en heeft terwille van de eenvoud slechts een beperkte write-protect schakeling, nl alleen van #1000-#1FFF en #7000-#7FFF.

Evenals de schakelkaart is ook deze kaart voorzien van een enable output. Het gebruikte inverter IC (74LS04 ) was nog vrij in het schakelkaart gedeelte. Potmeter P1 wordt zo ingesteld dat de lijn PD bij de ingeschakelde computer juist hoog is. De met een sterretje aangegeven componenten kunnen bij combinatie met de schakelkaart op één print vervallen. De pinnen 28 van de RAM’s kunnen met die van de schakelkaart-ram worden verbonden. De basisaansluiting van de transistor wordt met de basis van de enable-out transistor van het schakelkaartdeel verbonden. Indien U van de enable-output geen gebruik maakt, hoeft het betreffende deel ook niet gebouwd te worden.

Tenslotte nog de disable ingang. Deze dient om de RAMkaart te kunnen disable’n. Dit tbv de disc-drive waarvan zoals bekend de controller de adressen #0A00 tot #0A7F gebruikt. De disable ingang wordt dan verbonden met pin 14 van IC 22 op de controllerkaart. Hiertoe zijn voldoende lijnen op de bus vrij. Wordt de disable-ingang niet gebruikt. Dan dient deze met +5V te worden verbonden. Uiteraard kan de disable-ingang ook voor andere doeleinden gebruikt worden. De rest van de schakeling spreekt voor zich. Ten overvloede zij vermeld, dat van IC 5 in de ATOM geen ingangen mogen “zweven”.

A.Peters regio Arnhem.

LAYOUT 32K RAM KAART.

In het archief is nu een lay-out voor het lage geheugen #0000-#7FFF verkrijgbaar.Dit ontwerp is ontstaan aan de hand van het schema (met enige wijzigingen) van A.Peters uit Tempus Fugit Februari 1986.

Voordelen t.o.v. de 2114 geheugen ic’s : lager stroomgebruik, vier 8Kx8 C-MOS RAM (6264).Tezamen met de video-geheugenkaart gebruikt mijn computer niet meer dan 800 mA.Batterij backup.Ten behoeve van o.a. S.O.S. is er de mogelijkheid van write-protect op #1000-#1FFF en #7000-#7FFF. De kaart komt in de computerkast en wordt door middel van pennen geplaatst op de IC voetjes 6, 7, 18, 19. Voor de pennen kan men eventueel wire-wrap voetjes nemen, vijl de pennen een beetje bij, zodat ze door de boorgaten van 0,8 mm gaan. Hierdoor blijft er genoeg soldeervlees over voor een goede verbinding op het printje en de i.c. voetjes lopen minder kans vernield te worden. Echter voor een goede elektrische verbinding vervang de ic voetjes voor connectoren. Verder is een verbinding nodig met de NWDS en NRDS lijnen, die te vinden zijn op de PL7 bus resp. pin a4 en a5.

Voor de write-protect dient er twee schakelaars op of achter aan de kast gemonteerd en met drie draadjes met de kaart verbonden te worden. De weerstand van 220 ohm wordt bij gebruikt van alkaline-batterijen vervangen door een diode bv. OA-95. De afregeling van de potmeter is eenvoudig. Sluit de voedingspanning aan en breng een multimeter aan over de CS2 lijn (pin 26 van de 6264) en de min. Draai de potmeter nu zo dat de meter juist uitslaat en er dus een spanning op de CS2 lijn staat. Verdere bouw zie schema tekening. De geschatte bouwkosten zijn ongeveer F.85.=.

Onderdelen lijst:

 • 4x 28 pins i.c voetjes
 • 1x 16 pins i.c voetje
 • 1x 14 pins i.c voetje
 • 2x 33k weerstanden
 • 2x 4k7 weerstanden
 • 1 x 68 ohm weerstand*
 • 1x 220 ohm weerstand of OA-95 diode
 • 1x 1k potmeter (liggend)
 • 2x 100n condensatoren
 • 1x 1u condensator1x BY206 diode
 • 1x 3v3 zenerdiode
 • 2x BC547 transistors
 • 4x 6264 8Kx8 c-mos ram
 • 1x 4071 c-mos quad 2-input or poort
 • 1x 74LS138 TTL 3 in 8 line decoder (i.c.6 computerboard)
 • 2x 18 pins wire-wrap voetjes
 • 1x 16 pins wire-wrap voetje
 • 1x 14 pins wire-wrap voetje

Voor eventuele vragen, op- en/of aanmerkingen kunt U altijd contact met mij opnemen.Veel plezier.

Met dank aan A.Peters en P.Richardson voor de adviezen en het gebruik van de P.C. voor het tekenen van de lay-out.

A. Hassing.

Schema van de 32k CMOS geheugenkaart Hassing/Peters
Print layout

Mijn ervaring met de 32K ram-kaart

Sedert mijn eerste kennismaking met het schema van de 32-RAMkaart met 4 maal 8K*9 ramchips was mijn interesse gewekt, aangezien ik al enige tijd een aantal 6264’ers en 5565’ers had liggen. Op het moment dat A.Hassing een print kon leveren, heb ik er daarom meteen een besteld. Nadat de print ontvangen was, werd deze zo spoedig mogelijk in elkaar gezet, de 2114’s uit de ATOM geplukt en de 32K kaart erin. Vol verwachting klopt ons hart wanneer de spanning ingeschakeld word, met als resultaat een mooi ATOMIC THEORY AND PRACTICE (blz. 92) aangezien dit de enige ramtest is die ik tot mijn beschikking heb.

Eerst een blok van 100 bytes hex testen, resultaat o.k. Het volgende blok van 100 bytes hex. o.k. En zo een aantal kleine blokken getest, allemaal o.k. Nu eens een groter blok proberen. Vol verbazing kijk ik naar het scherm, wanneer blijkt dat het eerste deel goed staat, daarna een stuk fout en dan weer een stuk goed. Dan datzelfde stuk geheugen eens in kleinere gedeeltes testen, resultaat: geheel o.k. Groot vraagteken. Dus het gehele blok nog eens in een keer testen, met wederom foutieve gedeeltes. Na meerdere pogingen blijkt dat het testen van kleine gedeeltes goed staat, maar wordt een groter deel getest dan zijn er delen fout.

Grote schrik, er is dus iets niet in orde met de ram kaart, maar wat? Misschien een 6264’er defect? Om de beurt uitwisselen en opnieuw proberen. Maar helaas, het resultaat blijft hetzelfde. Totdat ik aan de 5565’er toekom, deze blijkt betere resultaten te geven.Daarom een aantal 5565’ers erbij gezocht, maar helaas het resultaat was nog niet zonder fouten. Alle ramchips defect? Dat kon en wilde ik niet geloven. Er moest iets anders aan de hand zijn.

De print meerdere uren bestudeerd op slechte soldeerverbindingen, breuken en sluitingen, maar niets van dien aard. De moed zakt zo langzamerhand richting vloer. Aangezien ik er op deze manier niet uitkwam, heb ik enige ter zake kundigen, wat microprocessors betreft, om raad gevraagd. En hier kwamen twee feiten naar boven, die samen wel eens het verkregen resultaat zouden kunnen veroorzaken.

Worstelen aan de oplossing heeft geholpen en het lijkt mij verstandig om bij verdere ontwikkelingen, die ongetwijfeld nog zullen komen, altijd phi2 mee laten schakelen, indien met selectlijnen gewerkt wordt. Dit is overigens geen idee wat bij mij is opgekomen, maar dit zie je bij andere ontwerpen met een 6502 veelvuldig toegepast. Indien er mensen zijn die nog vragen hebben, dan kan men altijd contact met mij opnemen en dan zal ik trachten deze zo goed mogelijk te beantwoorden.